ForsidenFacebookArtiklerMedlemmerProdukterBildegalleri
Medlemmer

 (Root)  Medlemmer
   01 - Styre og Trenere (7)
   02 - Administrasjon (1)


 Årsmøte 2017
jab - 14.01.2017

Innkalling til Årsmøte I Haugesund Ju Jutsuklubb Man,20 Fe, kl 18,00. i Lotheparken Hest Bomberommet.

1 Godkjenne de stemmeberetige.

2 Godkjenne innkallingen og saksliste.

3 Velge møteleder samt to rep, til å undetegne protokolle

4 Behandle HJJK,s Årsmelding.

5 Behandle HJJK,s Regnskap.

6 Behandle innkomne saker.

7 Vedta budsjett.

8 Valg. Leder.N,Leder.3 stk,styre rep,2,stk,vararep,2,stk,Valgnemd.

Saker som skal være med på sakslista må være styreleder i hende man,6 feb.

For HJJK

John A Birkeland Styreleder.

Kommentarer Kommentarer (0)
Printer vennlig forhåndsvisning

Administrering
Brukernavn
Passord
Informasjon om oss
Les artikkelen på denne siden. Kontakt oss!
Om oss
Treningstider HJJK
Finn oss på kartet
Det er avsatt midler i budsjettet til å støtte medlemmer som vil reise på stevne, dommerkurs etc. Søknadskjema for støtte

Antall treff: 1033743 - Sist oppdatert: 24.08.2017 av ed - Webmaster: Big1 - Powered by Subdreamer - Dine treff: 1